Notebook

กลยุทธ์โกยเงินสำคัญสำหรับ Dynabook เรือธงใหม่ของ SHARP

มั่นใจว่าหลายท่านอาจเคยใช้สินค้าโน๊ตบุ๊คแบรนด์ Toshiba กันมาบ้างรวมทั้งทราบถึงจุดเด่นอย่างดีเยี่ยม แต่ว่าตอนนี้แบรนด์นี้ก็ถูกกระแสโน๊ตบุ๊คเจ้าอื่นกลบทำให้ถูกลืมไปตามเวลา รวมทั้งบางบุคคลอาจจะไม่รู้ว่า...

Read More